Før du skal bygge

Heile kommunen vår er omfatta av arealplanar. Ein arealplan bestemmer kva areala kan brukast til og ein arealplan har planføresegner som oppgjev kva ein kan bygge.

Før du bygger må du sjekke kva plan og føresegner som gjeld for di tomt.

Når du har funne ut kva planar som gjeld for di tomt må du sjekke om du må søke om byggeløyve. Her finn du ut om du må søke

Bygland kommune sitt planregister finn du her: arealplaner.no

Dersom du treng hjelp til å bruke kommunes planregister eller er usikker på kva plan som gjeld for ditt område kan du ta kontakt med oss i kommunen på post@bygland.kommune.no.

For at kommunen skal kunne hjelpe deg, må du oppgi gards- og bruksnummer eller adresse for eigedomen.