Prisliste for kommunale tenester (Gebyrregulativet)

Prislista for dei kommunale tenestene blir vedteke av kommunestyret i desembermøtet.