Hovedplan vatn og avløp

Bygland kommune arbeider for tida med ein overordna plan for framtidig VA-forvalting i kommunen. Planen vil bli publisert her når den er vedteken av kommunestyret.