Kva plan gjeld?

Kva for planar som gjeld ser du i digitalt planregister under.

Arealplaner.no

Det er fleire måtar du kan finne planar som gjeld i ditt område:

  • Når du er på sida, kan du søkje etter adresse eller gards- og bruksnummer.
  • Du kan søkje på plannamn eller planident (plan-ID).
  • Du kan velje Planer for min posisjon

Treng du rettleiing?

Er du usikker på kva for plan som gjeld, ta kontakt med oss i kommunen på post@bygland.kommune.no.

Hugs å oppgi gards- og bruksnummer eller adresse på eigedomen.