Endre reguleringsplan

Sjekkliste og framdriftsplan for enklare planendringar er utarbeidd i tråd med plan- og bygningslova § 12-14.

Det er utarbeidd eit skjema med kontrollspørsmål du kan bruke dersom du lurar på om planendringa kan bli gjort etter forenkla prosess. Vi presiserer likevel at det er kommunen som avgjer kva prosess som er best eigna i kvar enkelt sak

Saksgang for planendring etter forenkla prosess