Aktuelle styringsdokument

Budsjett, økonomi- og handlingsplan

Kvart å vedtek kommunestyret budsjettet for heile den kommunale drifta. Budsjettet er det dokumentet alle einingane styrer etter. Budsjettet er ein plan over Bygland kommune sine inntekter og utgifter for gjeldande år, og styrer ressursbruken på drift og investeringar for det aktuelle året

Økonomiplanen blir utarbeidd for fire år framover. Planen er ein prognose over Bygland kommune sine forventa inntekter og utgifter, og legg føringar for ressursbruk og prioritering framover. Økonomiplanen blir oppdatert årleg og godkjent i kommunestyret

Budsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026 (PDF, 6 MB) (PDF, 6 MB)

Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022 - 2025 (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB) (PDF, 3 MB)

Budsjett 2020 og økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 (PDF, 2 MB) (PDF, 3 MB)

Årsmelding

Årsmelding for 2022 (PDF, 3 MB) (PDF, 3 MB)

Årsmelding for 2021 (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Årsmelding for 2020 (PDF, 5 MB) (PDF, 5 MB)

Årsmelding for 2019 (PDF, 8 MB) (PDF, 8 MB)