Kart

Kommunekart er vår hovudkartløysing for publikum. Her finn du kommunale kartlag som reguleringsplanar, kommuneplan og grunnkart med eigedomsinformasjon, bygningar, vegnett.

Løysinga kan du bruke gratis både som app på telefonen/nettbrettet ditt eller på pc. 

 

Andre opne kart på nett

Nasjonale karttenester og anna kartbasert informasjon:

Kartverket sine nettsider

 

  • Det er ikkje tillate å nytte kartdata til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eigedomsmeklarar. Ikkje-kommersiell bruk av karta er gratis under føresetnad av at det blir vist til kjelda.
  • Det tas atterhald om at det kan vere feil/manglar i kartet. Publisert kart er ikkje rettsleg bindande.