Opplysningar om eigedommen din

MinEigedom er ein portal der du loggar på med BankID. Du får innsyn i relevant informasjon som kommunen har om din(e) eigedom(ar). Løysinga gir mellom anna informasjon om eigedomen, kart, bygningar med bygningsnummer, kommunale gebyr, vann- og avløp, renovasjon, vassmålar og feiing.

Logg inn på MinEigedom

Løysinga gir mellom anna informasjon om

  • Eigedommen
  • Kart
  • Bygningar med bygningsnummer
  • Kommunale gebyr
  • Vatn- og avløp
  • Renovasjon
  • Vassmålar
  • Feiing

MinEigedom er tilgjengeleg heile døgnet på alle digitale plattformer, og du er ikkje avhengig av kommunehuset sine opningstider.