Kart,- vatn- og avløpsleidningar

Treng du kart som viser vatn- og avløpsleidningar?

Ta kontakt med oss på:

E-post: post@bygland.kommune.no

Telefon: 37 93 47 00

Vatn- og avløpsleidningskart kan du bruke ved søknad/uttale hos Drift og forvaltning. Når det skal bli gjennomført graving, må du sende inn ein gravesøknad. Merk at ikkje alle private leidningar er registrerte i kartet.