Motorferdsel i utmark

Regelverket for motorferdsel i utmark gir lov til nødvendig køyring til anerkjente nytteformål, men den gir ikkje love til unødvendig køyring. Les under for å sjå kva som krev godkjenning av kommunen

Kva krev godkjenning?

 

Søknadsskjemaet finn du her

HER (PDF, 399 kB) finn du retningslinene for tildeling av løyve for motorferdsel i utmark.

LEGEERKLÆRING (PDF, 422 kB) Dette skjemaet skal fyllast ut av lege. Du må legge legeerklæringa ved søknaden om løyve til snøskuter på grunn av funksjonshemming.

 

Krav, tips og råd ved utfylling av søknad om motorferdsel