Bygland ungdomsklubb

Ungdomsklubben er open to dagar i veka, måndag og onsdag. I tillegg er det fredags- og laurdagsklubb omlag ei gong i månaden

Aldersinndelinga og tidsrom for ungdomsklubben er slik:

Aldersinndeling og tidsrom for Ungdomsklubben
Dag og tid Aldersgruppe Stad
Måndagar kl. 18.30 - 20.00 5. - 7. klasse Byglandshallen
Måndagar kl. 20.00 - 22.00 6. - 10. klasse Byglandshallen
Onsdagar kl. 19.00 - 22.00 VGS Byglandshallen
Fredag kl. 18.00 - 21.00 5. - 7. klasse Årdalshallen
Laurdag kl. 19.00 - 23.++ VGS Byglandshallen

Ungdomsklubben held fast til i Byglandshallen. Det er også klubb i Årdalshallen.
Det er tilsett ein ungdomsarbeider i 25 % stilling på klubben.

Klubben er eit populært og positivt tilbod for ungdomen i Bygland kommune.
Aktivitetsplan og arrangement blir utarbeidd ilag med leiar og eige husstyret i klubben.
Ungdomen har høve til å spele ulikt ballspel, Playstation, Air-hockey og brettspel. Det er også sofagrupper, der ein kan få slappe av.

Vi tilbyr kiosk.