Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til elevar og deira foreldre

Helsesjukepleiar har individuelle samtalar, oppfølging, undervisning og vaksinering av elevane våre.

Vi har teieplikt, og tilbodet er gratis for alle.

Føremålet med skulehelsetenesta er å forebygge sjukdom og skade i tillegg til å fremme eleven si helse, både fysisk, psykisk og sosialt.