Helsestasjon

Helsestasjonen skal bidra til sjukdomsforebygging og auke fysisk og psykisk trivsel hos barn og unge, gravide kvinner og småbarnsfamiliar i tråd med kommunehelsetenestelova og forskrifter for helsestasjonstenester

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg måndag - fredag. Ta kontakt for avtale utanom helsestasjonsprogrammet