Søk SFO-plass

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i 1. - 4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 5. - 7 klasse. Det er SFO-tilbod både ved båe oppvekstsentra.

Slik søker du om SFO-plass

For å søke om SFO-plass loggar du deg inn i foresattportalen til Visma:

Søk SFO-plass

 

Om søknadsprosessen

  • Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten
  • Når du ha logga inn får du moglegheit til å velge anden bokmål, nynorsk eller engelsk som språk
  • Når du har fylt ut nødvendig informasjon i søknaden din, blir den sendt elektronisk, direkte frå foresattportalen
  • Når søknaden er sendt, vil du få ei stadfesting på den e-postadressa du har oppgitt i søknaden