Nye elevar ved skulane i Bygland kommune

Skal ditt barn begynne i første klasse i Bygland kommune? Skuleinnskriving og førskuledag er på våren før barnet begynner på skulen.

Er du nytilflytta og har barn som skal gå på skule i Bygland kommune? Då kan du melde barnet inn til skulen via skjema nedanfor.

Lenke til innmeldingsskjema