Ferie- og fridagar i skulen (skuleruta)

Her finn du oversikt over alle ferie- og fridagar for 1. - 10. trinn

 

Skuleruta 2023/2024

Skuleruta 2023/2024
Månad Fridagar og hendingar
August
September
Oktober Haustferie veke 40, 2. - 6. oktober, skulefri 20. oktober
November
Desember 20. desember: Siste skuledag før jol
Januar 2. januar: Skulestart
Februar Vinterferie veke 8, 19. - 23. februar
Mars Påskeferie 25. mars - 1. april
April
Mai Skulefri 1. , 9., 10. og 17. mai
Juni 19. juni: Siste skuledag