Samarbeid skule - heim

Godt samarbeid mellom skule og heim er viktig for eit godt læringsmiljø. Vi arbeider saman til det beste for elevane våre.

FAU Bygland skule

FAU er Foreldre sitt arbeidsutval. FAU er foreldregruppa sitt talerøyr i samarbeid med skulen og skal bidra til eit trygt og godt læringsmiljø for alle. Bygland og Byglandsfjord skule og barnehage har felles FAU. På fug.no finn du god informasjon om FAU sine oppgåver.

Leiar - Kristin Moi

Nestleiar - Gunnhild Røkkum Børset

Sekretær/kasserar: Birgit Nordgarden-Slotte

Kristin og Gunnhild sit dermed i Samarbeidsutvalet (SU)

Klassekontaktar 2023/2024

Klassekontakter Bygland skule

Klassekontakter Bygland skule
Klasse Namn
1 - 2 Gunnhild Røkkum Børset
Birgit Nordgarden-Slotte
3 - 4 Karna Frøysnes Emblemsvåg
Kristin Moi
5 - 6 Gro Tove Frafjord Sandnes
Tor Børge Helle
7 Anne Vegusdal
Inger Siri Lidi
8 Karna Frøysnes Emblemsvåg
Tellef Lunden
9 Liv Elin Frøysnes Berg
Kristian Langfeldt
10 Renate Øvergård
Siri Alice Øvergård

 

Klassekontaktar Byglandsfjord skule

Klassekontaktar Byglandsfjord skule
Klasse Namn
1. Tone-Merethe Dale Rasmussen
2. Jon Peder Vaagenes
3. Stian Vestøl
4. Kari Kjebekk
5. Per Vidar Kallhovd
6. Kari Greibrokk
7. Manglar FAU-representant

 

FAU Byglandsfjord skule:

Leiar: Jon Peder Vaagenes

Nestleiar: Kari Kjebekk

Sekretær/kasserar: Tone-Merethe Dale RAsmussen

 

Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Bygland og Byglandsfjord skule og barnehage har felles samarbeidsutval.  

Leiar - blir valt seinare

Nestleiar - blir valt seinare

Medlem - blir valt seinare

Referat - desse vil bli lagt ut etter møtet.