Setesdal barnevern

Bygland kommune er med i Setesdal barnevern, eit interkommunalt samarbeid. Det er kommunane Bykle, Valle og Bygland som er med i samarbeidet.

Valle kommune er vertskommune.

Når du trykker på knappen nedanfor, vil du kome til Valle kommune sine informasjonssider om Setesdal barnevern.

Setesdal barnevern