Borgarleg vigsel

Ønskjer du å gifte deg i Bygland kan vi hjelpe deg med det. Ta kontakt med oss på 37 93 47 00 eller post@bygland.kommune.no så hjelper vi dykk vidare

Prøvingsattest

For å kunne gifte seg må Skatteetaten sjå til at de som brudepar oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. De må sjølv ta kontakt med Skatteetaten og ordne dette. Når det er gjort får de ein prøvingsattest. Den må vi få for å kunne vigsle dykk.

HER KAN DE ORDNE PRØVINGSATTEST

Merk at det kan ta to-tre veker å få søknaden handsama, og at attesten er gyldig i fire månader.

Avtale om vigsel

Når prøvingsattesten er i orden tek de kontakt med oss for å gjere avtale med vigslar om sjølve vigselen.

Dei som har vigselsrett i Bygland er ordførar Runar Flåt Granheim, varaordførar Tor Kasin og kommunedirektør John Salve Sigridnes.

De kan gifte dykk på kommunehuset eller ein annan stad, om det går praktisk for vigslar. Dette avtaler de med vigslar.
Utanom sjølve vigselsritualet som vi har ansvaret for, kan de sjølve ordne med ramma rundt slik de finn det best.

Borgarleg vigsel er gratis i Bygland.