Vedtekter og planar

Årsplanen til barnehagen skal gje eit innblikk i barnehagekvardagen på Bygland og på Byglandsfjord, med dei oppgåver, retningslinjer og ønsker vi har for dette barnehageåret.  

Alle barnehagar skal bygge arbeidet sitt på Rammeplan for barnehagar. Rammeplan for barnehagar gir retningsliner for barnehagen sitt verdigrunnlag, innhald og oppgåver.

I år har barnehagane i Bygland felles årsplan. Vedtektene er kommunale og gjeld og for begge barnehagane i Bygland kommune.

Vedtekter for barnehagane i Bygland

Årsplan for barnehagane i Bygland (PDF, 427 kB)

Informasjonshefte, barnehagane i Bygland (PDF, 703 kB)

Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver

Lov om barnehagar