Ny plass, endring eller oppseiing

Søknadar om barnehageplass, endring av plass eller oppseiing blir gjort i Visma Flyt Barnehage sin portal

Vi ber om at du bruker skjemaet ved:

 • Ny plass
 • Endring av plass
 • Overføring til annan barnehage
 • Oppseiing av plass

Lenke til innlogging i portalen

Korleis logger du inn?

Ved å klikke på lenka, kjem du til sida for innlogging i portalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Kva informasjon må du legge inn i søknaden?

 • Opplysningar om barnet
 • Fødselsnummer
 • Namn
 • Kontaktopplysningar om føresette
 • Relasjon til barnet
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Legg til eventuell medsøkjar
 • Vel barnehage
 • Ønska dato for oppstart
 • Barnehagar i prioritert rekkefølge
 • Plasstype
 • Andre opplysningar
 • Morsmål
 • Opptakskriterie barnet oppfyller
 • Dokumentasjon for kriterium der dette blir krevd
 • Andre relevante opplysningar

Etter at du har sendt søknaden, får du ei stadfesting sendt til e-postadressa du gav opp i søknaden.

Om du ønskjer å sei opp plassen, gjer du det i denne portalen. Då trykker du på "si opp plass" bak barnet sin aktive plass. Deretter fyller du inn ein dato for siste dag og, om ønska, ein kommentar, før du sender oppseiinga.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Vi har likevel eit løpande opptak, slik at du kan søke utanfor fristen.