Samarbeid barnehage - skule

Barnehage og skule har plikt til å samarbeide om overgangen frå barnehage til skule. Formålet med samarbeidet er å bidrage til at barna får ein trygg og god overgang frå barnehage til skule og SFO.

Barn og foreldre skal føle seg trygge på at både barnehage og skule gjer sitt beste for å skape kontinuitet og samanheng.

Bygland kommune har utarbeida ein plan for overgangen mellom barnehage og skule og planen gjeld for begge oppvekstsentera i kommunen.

Plan for overgang barehage - skule (PDF, 336 kB)