Snøbrøyting og vintervedlikehald av vegar

Vårt mål er å skape god framkommelegheit og trygge vintervegar for alle

Bygland kommune har ansvaret for godt og vel 41 km med bilvegar som skal brøytast og strøast i heile kommunen.

I tillegg har kommunen ansvaret for vintervedlikehald for nokre gang- og sykkelvegar på Bygland og Byglandsfjord, samt ulike parkeringsplassar tilknytt kommunale bygg og institusjonar, som t.d. Byglandsheimen, Bygland sentrum m.v.

Om du har tilbakemeldingar vedk. vintervedlikehaldet, kan du fylle ut skjemaet nedanfor. Du kan og ringe sentralbordet på 37 93 47 00 eller sende e-post til post@bygland.kommune.no. Ved eventuelle spørsmål utanom ordinær arbeidstid, kan du kontakte teknisk vakttelefon på nr. 970 04 745.

Tilbakemelding om vintervedlikehald av kommunale vegar

Om du ønskjer å gi oss melding, ver grei å fylle ut skjemaet nedanfor.

Brøyting av private vegar

Kommunen har for tida ei ordning for brøyting av brivate vegar. Til denne ordninga er det nokre kriterie som må vere oppfylte. Desse kriteria med søknadsskjema finn du her:

Reglement (PDF, 109 kB)

Søknadsskjema