Gravearbeid attmed og i kommunal veg

Ved graving i samband med vatn og avløp, både på kommunal og privat grunn, skal det sendast inn ein gravesøknad. Det er som regel dei som skal utføre arbeidet som søker

Vi arbeider med retningsliner for graving i kommunal veg. Desse vil bli lagt ut her når dei er klare.