Vedlegg og presentasjonar til politiske møte

På denne sida vil du finne vedlegg og presentasjonar til politiske møte.

Utval: Rådet for eldre og funksjonshemma, Bygland ungdomsråd og Plan-, miljø- og ressursutvalet
Dato: 22. og 23.4.24
Sak: Offentleg høyring av plan for friluftslivet sine ferdselsårer
Dokument: Samanstilling av eksterne innspel (PDF, 3 MB)