Varaordførar Tor Kasin

Varaordførar er Tor Kasin. Han representerer Senterpartiet. 

Varaordførar er stedfortreder for ordføraren og tek over ordføraren sine funksjonar i samband med avvikling av ferie, permisjon, sjukdom eller liknande.