Styringsdokument/reglement

Her finn du vedtekne reglement og styringsdokument som gjeld i kommunen. I tillegg vil du finne reglement som regulerer tilhøvet mellom politisk og administrativt nivå, og andre reglement som kommunestyret har vedteke som styringsdokument for drifta av kommunen