Nyttige lenker

Bokmåls- og nynorskordboka på nett -sjølve fasiten til kva og korleis du kan skrive i samsvar med gjeldande norsk rettskriving

Administrativ ordliste, frå bokmål til nynorsk - eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skrive nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk

Feil bruk av ord og uttrykk - ord og uttrykk som ofte blir blanda saman, misforstått eller skrivne feil. (Merk: Lista er på bokmål, du må sjølv omsetje til nynorsk)

Skriv stillingsutlysingar på nynorsk

Døme, skriveråd og ordliste: 

Ord på -heit