Næringsutvikling i Bygland

Bygland kommune satsar offensivt på næringsutvikling for å legge til rette for bedriftsetableringar og vekst av arbeidsplassar. Arbeidsplassar er av svært viktig for utviklinga av kommunen som ein god plass å bu og for all velferd.

Blå og grønn næringsutvikling er eit satsingsområde i Bygland

Bygland kommune som omstillingskommune

Omstillingsprogrammet er ein ekstraordinær innsats for kommunar og regionar der det lokale næringslivet har forvitra og der mange arbeidsplassar har gått tapt. 

Bygland kommune har kome med i programmet, og mykje vil skje på desse sidene som vil gjelde næringsutvikling.

Vi ser for oss at arbeidet med omstilling startar i løpet av dei første månadane i 2024.

Følg med, dette blir spanande!

 

Aktørar innan næringsutvikling:

Bygland næringslag

Pågang næringshage

Artikkelliste