Sommarjobb for skuleungdom - Bygg og eigedom m.v.

Det er ledig sommarjobb for skuleungdom ved teknisk drift og eigedom. Målet er å kunne tilby minst 2 veker  samanhengande arbeid pr ungdom i aldersspennet  16 - 20 år, tidsrommet f.o.m 22.06.24 t.o.m 13.08.24 og som er busett i Bygland kommune.

Lenke til meir informasjon og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 31.05.2024