Passbilen kjem til Setesdal i november

Passbilen kjem til Bygalnd, Evje og Hornnes politistasjon den 13. og 14. november. Bilen kjem til Valle og Bykle politistasjon den 11. og 12. november. Hugs å bestille time i god tid!

Ein må bestille time på nett, på www.politiet.no velg "Søke pass og ID-kort". Her vil ledige timar ligge synlege i kalenderen så lenge det er ledig time tilgjengeleg.

Om det er brukarar som ønskjer hjelp til å bestille time kan dei komme innom ein av politistasjonane, eller ringe oss.

Valle og Bykle Politistasjon, tlf. 38 13 68 50

Bygland, Evje og Hornnes politistasjon, tlf. 38 13 68 30

 

Valle

Valle og Bykle politistasjon Kjellebergsveien 12

4747 Valle

·        11. november

·        12. november 

12.30 – 15.00

08.15 – 15.00

 

Evje

Bygland, Evje og Hornes politistasjon

Verksvegen 4

4735 Evje

·        13. november

·        14. november

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00