Informasjon vedk. faktura på kommunale avgifter

Det er mulegheit til å abonnere på renovasjonsdunkar som er større enn standard. Nedanfor er det litt informasjon om fakturering av desse

Dei som har større renovasjonsdunkar enn standard, vil bli fakturert for utleverte dunkar i samsvar med gebyrregulativet.

Dersom det er nokon som har fått feil avgift, må de ta kontakt med kommunen, til sentralbordet, på telefon 37 93 47 00 slik at vi kan rette opp avgifta.