Informasjon til dei som mottek faktura kvar månad på kommunale avgifter

Økonomiavdelinga ønskjer å informere om at utsendinga av faktura på kommunale avgifter er forsinka

Normalt skulle faktura på kommunale avgifter for januar blitt sendt ut med forfallsdato 20. februar. På grunn av tekniske problem ved overgangen til nytt økonomisystem, er utsending av faktura på kommunale avgifter forsinka, og forfallsdato vil bli seinare enn vanleg.

Siste utvikling i saka gir håp om at ein får retta dei tekniske feila, og at vi får sendt ut faktura i løpet av veke 8.

Vi er lei oss for dei ulempene dette medfører.

Dei som mottek fakturaer på kommunale avgifter kvartalsvis eller årleg, kan sjå bort frå denne informajonen.