Å energi åtvarar om usikker is

Isen på regulerte vatn er usikker, og alle som ferdast på vatn blir oppmoda om å vere svært forsiktige