Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Hamren

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vedtok plan, miljø- og ressursutvalet i sak 29/24 den 27.02.2024 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Hamren med planID 202101 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks – 6 veker.

Føremålet med planen er å tilrettelegge til bustadbygging.

Detaljreguleringsplanforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset. I tillegg finn du alle relevante dokument lenger nede på sida.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendast skriftleg innan 26. april 2024 til:

Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no, og merk med sak nr. 2021/313.
 

Dokument til saka:

Føresegner (PDF, 475 kB)

Plankart (PDF, 246 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)